Náprava dvojího čtení metodou Sfumato (Splývavé čtení) autorky PaedDr. Márii Navrátilové. Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní . Dítě dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat.