Individuální doučování a řešení školních problémů dětí mladšího školního věku (1. až 5. třída). To zahrnuje pedagogickou diagnostiku, plán nápravy, materiály k nápravě, v případě zájmu konzultace s asistentem a pod. Délka doučovací jednotky je dána schopností dítěte soustředit se a pracovat buď 30 nebo 50 minut.