Ceník

 

Diagnostika deficitů dílčích funkcí
(cena zahrnuje vyšetření cca 2x 60 minut, vyhodnocení šetření a zprávu pro rodiče s doporučením nápravného postupu)
1500 Kč
Zácvik nápravy deficitů, konzultace nápravy deficitů
(cena zahrnuje podrobné vysvětlení nápravy, zácvik a kontrolu práce rodiče s dítětem)
30 min350 Kč
Feuersteinova metoda
50 min500 Kč (+ 150 korun instrumenty používané během celého kurzu)
Individuální doučování
(cena zahrnuje pedagogickou diagnostiku, návrh nápravy, přípravu spec. pomůcek a pracovních listů, konzultace s asistentem učitele, zprávu pro učitele, pomoc s IVP, půjčování pomůcek a pod.)
30 min
50 min
350 Kč
500 Kč
Běžné školní doučování50 min300 Kč