Už umí počítat do … aneb obsah čísla

Už umí počítat do aneb obsah čísla Často se u zápisu do první třídy setkávám s chlubením maminek, jak malý/malá umí počítat do padesáti, do sta….A opravdu, dítě si stoupne a začne odříkávat jedna, dva, tři, čtyři….třicet dva a třeba dál. Potom mu ukážu čtyři kostky a ptám se, kolik je na stole kostiček. A dítě […]

Trápení s i/y, diagram a FIE

Proč to ve druhé třídě, kde se i/y učíme rozlišovat, ještě jde, proč to s vyjmenovanými slovy vrže a proč ve čtvrté třídě s nástupem koncovek podstatných jmen polovina třídy odpadá? Protože musí hlídat hodně jevů a oni jsou zvyklí soustředit se jen na jeden. Umí si pohlídat měkké a tvrdé souhlásky, mají naučené vyjmenovaná a příbuzná […]