Už umí počítat do … aneb obsah čísla

Už umí počítat do aneb obsah čísla

Často se u zápisu do první třídy setkávám s chlubením maminek, jak malý/malá umí počítat do padesáti, do sta….A opravdu, dítě si stoupne a začne odříkávat jedna, dva, tři, čtyři….třicet dva a třeba dál. Potom mu ukážu čtyři kostky a ptám se, kolik je na stole kostiček. A dítě začne se svou básničkou: jedna, dvě, tři, čtyři, rozzáří se mu očička a odpoví, že čtyři.  Když chci ukázat čtyři tečky na kostce, počítá po jedné všechny strany, než narazí na tu správnou, kde se dopočítá čtyř. A já vím, že vůbec nemá představu, co se pod pojmem čtyři skrývá. Takže jak budovat u dětí obsah čísla?

Každého napadne kostka. Pokud dítě hodí kostkou a řekne hned číslo, které padlo, je to určitě pozitivní. Ale pozná čtyřku i v jiném uspořádání, než jaké má kostka? Řekne čtyři i když budou tečky v jedné přímce? Výborným cvičením jsou tzv. postřehovací kartičky, které ve své publikaci Rozvoj vnímání a poznávání zveřejnila doc. Jiřina Pokorná, paní, která u nás jako první začala pracovat s Feuersteinovou metodou. Nabízí zde přehled různě uspořádaných teček, které dítěti pomáhají budovat představu obsahu čísla.

Podle autorky je možné bez počítání postřehovat až sedm různě uspořádaných bodů. V mé praxi se u dětí setkávám spíše s postřehováním čtyř až pěti, potom již sčítají různá uspořádání (dva a dva a dva a jeden je sedm, čtyři a tři je sedm). Je dobré s dětmi pracovat i s různými prvky – což je častá chyba našich učebnic. Pokud vyvozujeme číslo pět, je v nich vždy zobrazeno pět jablíček, pět sluníček, pět houbiček – dítě tak může lehce nabýt dojmu (a nejednou jsem se s tím setkala) že obsah čísla musí mít stejné prvky. Jeden pták, jeden pes, jeden dům, jeden list a jedno auto nemůže být pět. Tady si musíme pomoci slovy nadřazenými a vysvětlit, že se jedná o pět obrázků. A v podobném duchu je dobré i obsah čísla procvičovat: vyjmenuj pět obyvatel lesa, nakresli tři věci, které máme v kuchyni a podobně.

Pokud vaše dítě ve školce nebude umět před vstupem do školy napočítat do sta, ale vyhrkne TŘI, pokud mu na kostce padne trojka, můžete být u zápisu v klidu 😊-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *